โปรแกรมสำหรับการประชุม

โปรแกรมสำหรับการประชุม

ชื่อโปรแกรม รายละเอียด คู่มือ PROGRAM ON PC
User AvatarLINE การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเพื่อ เพื่อการติดต่อและประชุม ผ่าน VDO CONFERENCE เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้ง PC และมือถือ ( Compatible ON PC and iOS/Android) DOWNLOAD DOWNLOAD
User AvatarZOOM การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเพื่อ เพื่อการติดต่อและประชุม ผ่าน VDO CONFERENCE เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้ง PC และมือถือ ( Compatible ON PC and iOS/Android) DOWNLOAD DOWNLOAD
User AvatarMicrosoft team การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเพื่อ เพื่อการติดต่อและประชุม ผ่าน VDO CONFERENCE เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้ง PC และมือถือ ( Compatible ON PC and iOS/Android) DOWNLOAD DOWNLOAD
User AvatarGoogle Meeting การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเพื่อ เพื่อการติดต่อและประชุม ผ่าน VDO CONFERENCE เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้ง PC และมือถือ SUPPORT เฉพาะ Google Chorme ( Compatible ON PC and iOS/Android) DOWNLOAD DOWNLOAD